PTMA

foto: Wojciech Dyduch

Wyniki Wyborów Katowickiego Oddziału PTMA

W dniu 23 lutego 2018 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego im. Augusta Chełkowskiego przeprowadzono lokalne wybory Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Poprzedni Zarząd jeszcze podczas trwania jego kadencji na podstawie głosowania jednomyślnie dokonał skreślenia z listy osób, które nie posiadają opłaconych składek za lata ubiegłe. Następnie po przedstawieniu sprawozdania z działalności za lata 2014-2018 oraz dyskusji nad nim, ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Wybór osób w nowym zarządzie został dokonany zgodnie z art. 23, § 1 i 2, Statutu…
Read more

Walne zebranie członków Oddziału

Zarząd Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 18:00 (w I terminie) lub o godz. 18:30 (w II terminie) w Sali Audytoryjnej (parter) Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4, w Katowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału.

Składki na rok 2018, prenumerata Uranii

Tradycyjnie z początkiem roku dokonujemy wpłat składek PTMA na rok 2018. Osoby, które nie dokonały wpłaty za poprzedni rok lub poprzednie lata również mogą tego teraz dokonać. Najważniejsze są jednak wpłaty bieżące oraz związane z prenumeratą Uranii. Te można wpłacać tylko do końca stycznia, bowiem pierwszy numer, wyjdzie mniej więcej w połowie lutego. Dla przypomnienia. Zmieniła się cena prenumeraty Uranii-PA. Przedłużenie członkostwa Osoby, które należą już do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zobowiązani są do dokonania wpłaty na w/w konto składki za…
Read more