Forum AstroCD
http://www.astrocd.pl/forum/

Uniwersał - nieuczciwa konkurencja
http://www.astrocd.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=5819
Strona 1 z 1

Autor:  Jacek Pala [ poniedziałek, 22 października 2018, 16:29 ]
Tytuł:  Uniwersał - nieuczciwa konkurencja

Krystyna Uniwersał prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa „Uniwersał” Krystyna UniwersałNIP: 5531404282, z siedzibą ul. Jodłowa 42, 34-300 Żywiec, dopuściła się niedozwolonych zachowań wobec firmy ScopeDome, polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji o produkowanych przez ScopeDome kopułach astronomicznych sygnowanych w obrocie handlowym znakami ScopeDome.

Niezgodne z rzeczywistością informacje Krystyna Uniwersał rozpowszechniała w tabeli zawierającej nieprawdziwe dane techniczne i konstrukcyjne kopuły ScopeDome, które zostały porównane do produktu nieuczciwego konkurenta FH-U „Uniwersał”.

Niedozwolone zachowania i uporczywa odmowa FH-U „Uniwersał” Krystyna Uniwersał usunięcia skutków naruszeń spowodowały konieczność wszczęcia przeciwko Krystynie Uniwersał procesu przed Sądem Okręgowym w Olsztynie sygn. akt V GC 57/18 o zaniechanie i usunięcie skutków czynów nieuczciwej konkurencji, to jest zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji o kopule astronomicznej dyskredytujących produkt ScopeDome. W związku z zasadnością roszczeń Sąd skierował sprawę do mediacji, w której wyniku została zawarta ugoda. W zawartej ugodzie, mającej moc wyroku sądowego, FH-U „Uniwersał” Krystyna Uniwersał przyznała się do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, zobowiązała się zwrócić koszty postępowania oraz do przeproszenia przedsiębiorstwa ScopeDome Jacek Pala, jak również do nierozpowszechniania w przyszłości nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji o produktach ScopeDome.

Na podstawie zawartej ugody oświadczenia przepraszające ScopeDome Jacek Pala są z mocy przyjętych postanowień dostępne publicznie na następujących stronach internetowych należących do FH-U „Uniwersał” Krystyna Uniwersał, stronach Facebook i stronach w innych mediach społecznościowych:
http://www.uniwersalcompany.eu/
http://www.uniwersal.eu/
https://www.facebook.com/uniwersal.domes.poland

FH-U „Uniwersał” Krystyna Uniwersał opublikowała oświadczenia przewidziane ugodą w taki sposób, aby informacja o nieuczciwych praktykach konkurencyjnych w jak najmniejszym stopniu była dostępna dla klientów oraz innych uczestników obrotu gospodarczego.

FH-U „Uniwersał” Krystyna Uniwersał nie wykonała terminowo swoich zobowiązań ustalonych w ugodzie, część zobowiązań została wykonana dopiero po wezwaniu przez pełnomocnika pokrzywdzonego przedsiębiorstwa ScopeDome, a część nadal nie jest wykonywana przez Krystynę Uniwersał.

Postępowanie FH-U „Uniwersał” Krystyna Uniwersał zarówno poprzez nieuczciwą konkurencję, jak i niewykonywanie lub celowo opieszałe wykonanie zobowiązań wobec ScopeDome Jacek Pala, charakteryzuje brak uczciwości i rzetelności w obrocie gospodarczym. Zamiast uczciwej konkurencji Krystyna Uniwersał szkaluje cudze produkty i jest nierzetelna w wykonywaniu zobowiązań ugody mającej moc wyroku sądowego.

Autor:  Grzegorz Czernecki [ wtorek, 23 października 2018, 20:05 ]
Tytuł:  Re: Uniwersał - nieuczciwa konkurencja

Zniszczyć ją w sądzie !!!!

Autor:  Marek Substyk [ wtorek, 30 października 2018, 12:09 ]
Tytuł:  Re: Uniwersał - nieuczciwa konkurencja

No nie ładnie. A Jacek się już wycofał?

Autor:  Jacek Pala [ wtorek, 6 listopada 2018, 14:41 ]
Tytuł:  Re: Uniwersał - nieuczciwa konkurencja

Nie wycofałem się. Uniwersał w ramach zawartej ugody musiał mnie publicznie przeprosić - choć zrobił to bardzo pokrętnie w mojej ocenie.

Do dziś Uniwersał nie wywiązał się z pozostałych punktów ugody, obraził mojego prawnika i zachowuje się tak jakbym to ja był winien a nie oni :).


Powoli zaczynam żałować, że zawarłem z nimi ugodę zamiast dokończyć proces.

Autor:  Grzegorz Czernecki [ środa, 7 listopada 2018, 21:48 ]
Tytuł:  Re: Uniwersał - nieuczciwa konkurencja

Markowi chodzi chyba o Jacka Uniwersała?

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/