Forum AstroCD
http://www.astrocd.pl/forum/

Regulamin Forum oraz zlotów AstroCD
http://www.astrocd.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=246
Strona 1 z 1

Autor:  Marek Substyk [ poniedziałek, 5 października 2009, 16:12 ]
Tytuł:  Regulamin Forum oraz zlotów AstroCDRegulamin Forum AstroCD

Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 października 2009.
Ostatnia zmiana zapisów regulaminu: 16 września 2011.

1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usługi przez prywatny serwis AstroCD, polegającej na umożliwieniu swoim użytkownikom bezpłatnego uczestnictwa na Forum Dyskusyjnym, będącym miejscem wymiany opinii dotyczących przede wszystkim astronomii i nauk pokrewnych, ale także wszystkich innych tematów, które interesują użytkowników. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników forum w tym administratorów i moderatorów. Forum nie jest powiązane z jakąkolwiek firmą produkującą lub która jest dystrybutorem jakiegokolwiek sprzętu w Polsce. Wszystkie wyrażane opinie są wypowiedziami prywatnymi. Forum AstroCD jest oparte na skrypcie phpBB, które jest wydawane pod "Publiczną Licencją" (dalej jako "GPL") i może zostać pobrane z http://www.phpbb.com.

2. Dostęp do Forum AstroCD mają wszyscy nie anonimowi użytkownicy internetu. Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno konto (jako jeden użytkownik) na forum. Zakładane konta dodatkowe będą bez uprzedzenia kasowane. Użytkownik, który umieścił opinię w Forum AstroCD jest traktowany jak uczestnik Forum. Pierwsza wypowiedź uczestnika forum jest moderowana, tzn. wymaga akceptacji wypowiedzi przez administratora lub moderatora. Rejestrując się na forum oraz wypowiadając się w tematach, użytkownik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Regulamin jest dostępny w każdym dziale forum i użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów, pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez forum AstroCD nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.
Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:
3.a) znaki towarowe i prawa autorskie. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody AstroCD i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.
3.b) odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych. W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Forum AstroCD wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym forum.
3.c) ograniczenie odpowiedzialności. Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez użytkownika witryny. Forum AstroCD nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.
3.d) forum AstroCD nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do forum lub innych plików zamieszczanych na serwerze astrocd.pl, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.
3.e) przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi. Forum AstroCD nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

4. Rejestrując się na Forum AstroCD musisz jako login użyć swojego prawdziwego imienia i nazwiska, podanego w odpowiedniej kolejności, uwzględniając polskie znaki (ą,ć,ł,ż, itd.) oraz rozpoczynając je od dużych liter np. "Jan Kowalski". Konta zakładane w niepoprawny sposób nie będą aktywowane. Aktywacji dokonuje administrator w ciągu 24 godzin od założenia konta. W okresie tym nie masz możliwości wypowiadania się na forum.
AstroCD zastrzega sobie prawo do nieaktywowania kont budzących wątpliwości co do zaproponowanego loginu lub złych zamierzeń użytkownika w kierunku forum.
Dane osobowe, takie jak adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.).
W rzadkich przypadkach powtórzenia się imienia i nazwiska, nowy użytkownik może mieć problem z założeniem konta o nazwie która już istnieje w systemie, dlatego też w przypadku problemów z założeniem takiego konta należy skontaktować się pod adresem astrocd@astrocd.pl z opisaniem sytuacji. Nowe założone konto otrzyma login zgodny z imieniem i nazwiskiem z dopiskiem numerycznym w cyfrach rzymskich np. Jan Kowalski (II), (III), (IV) itd.

5. Użytkownik Forum AstroCD zobowiązuje się do zamieszczenia swojego awatara w postaci kolorowego zdjęcia o rozmiarze 150x200 pikseli, prezentującego swoją twarz. Niedozwolone jest sztuczne pogarszanie jakości swojego awatara poprzez stosowanie jakichkolwiek filtrów programowych. Zabrania się również zasłaniania części twarzy lornetkami, teleskopami, okularami przeciwsłonecznymi i innym sprzętem i rzeczami zasłaniającym oboje oczu. Konta zakładane bez poprawnego awataru będą kasowane w ciągu 14 dni od momentu ich założenia, bez jakiegokolwiek uprzedzenia. W okresie tym awatar zostanie zastąpiony przed administratora następującą grafiką brak_awatara.jpg
W profilach konta zawieszonych lub skasowanych z których użytkownik usunie zdjęcie awatar zostanie zastąpiony awatatem z informacją o zawieszeniu lub skasowaniu konta.

6. Użytkownicy Forum AstroCD publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. AstroCD nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum AstroCD. Użytkownik ma również prawo do edycji postu przez 15 minut od jego założenia (odpowiedzi). Kolejne jego wypowiedzi w okresie możliwości edycji, muszą być zawierane w swoim ostatnim poście - poprzez edycję, chyba że stanowią odpowiedź na post innego użytkownika.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Forum AstroCD treści:
7.a) nawołujących do pogardy, dyskryminacji, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują;
7.b) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz treści faszystowskich;
7.c) wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, stojących w sprzeczności z polskim i międzynarodowym prawem;
7.d) propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.);
7.e) stanowiących przekaz reklamowy, w szczególności komercyjny;
7.f) związanych z pornografią i narkomanią w tym używkami czy dopalaczami;
7.g) antyreklamowej dla forum AstroCD (również na innych stronach www);
Zabrania się jednocześnie rozsyłania spamu, gróźb i innych powszechnie uznawanych za niewłaściwe treści przez Prywatne Wiadomości lub e-mail’e do użytkowników Forum AstroCD.

8. W celu zgodności z prawem oraz utrzymania porządku i przejrzystości Forum AstroCD jego uczestnicy zobowiązani są do:
8.a) nieduplikowania postów i tematów;
8.b) nadawania nowym wątkom przejrzystych tytułów;
8.c) nie używania wielkich liter w tytułach i treści wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej);
8.d) umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych, kolorów i środków graficznych, w tym emotikonów oraz powiększonej czcionki;
8.e) przestrzegania "zasady wzajemności";
8.f) przestrzegania zasad gramatyki i ortografii oraz ogólnie przyjętej kultury języka. Posty zawierające błędy gramatyczne i ortograficzne będą w miarę możliwości poprawiane bez informowania autora postu o zmianie. Poprawy te nie mogą spowodować zmiany treści przekazu. Notoryczne łamanie tych zasad może spowodować zablokowanie lub skasowanie konta użytkownika;
8.g) przemyślanego i sensownego nazywania nowych tematów, stosując się jednocześnie do pkt. 8.f
8.h) wstawiania jako załączniki lub linki wyłącznie własnych materiałów. Administrator lub moderator mają prawo do poproszenia użytkownika o dostarczenie materiału oryginalnego. Wyjątkiem jest wstawienie linku do materiału z góry opisanego jako nie swój.
8.i.) posty pozbawione treści merytorycznej, o charakterze prowokacyjnym, napisane w celu wywołania kłótni, niepotrzebnej dyskusji lub wzajemnej wrogości wśród forumowiczów będą kasowane lub przenoszone do śmietnika, jednakże dopiero po określeniu jednoznacznych intencji ich autora;
8.j.) nie udostępniania swojego konta innym użytkownikom.

9. AstroCD zastrzega sobie prawo do blokowania loginów i adresów IP należących do uczestników Forum AstroCD, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia zawarte w pkt. 7 i 8. Na pisemne i uzasadnione żądanie AstroCD może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum AstroCD naruszających postanowienia pkt. 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

10. AstroCD zastrzega sobie możliwość przeredagowywania dowolnych fragmentów opinii w sposób niezmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach AstroCD zastrzega sobie możliwość ich usuwania. Teksty i prace autora opublikowane na forum dobrowolnie są jego opublikowanymi pracami. Zastrzega się nieskuteczność żądania usunięcia tych materiałów jako naruszające integralność Forum którego autorami są wszyscy użytkownicy.

11. AstroCD dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum AstroCD. Nie mniej nie ponosimy odpowiedzialności za chwilowe lub dłuższe przerwy w działaniu forum, które nie są związane z problemami technicznymi wynikłymi po naszej stronie.

12. Przeniesienia wątku dokonuje administrator lub moderatorzy globalni, na podstawie swoich uprawnień oraz logicznego ukształtowania struktury forum. Fakt zmiany położenia tematu nie jest przekazywany innym użytkownikom forum.

13. Kasowanie wątku lub postu dokonuje administrator lub moderatorzy po kontakcie z jednym z administratorów w przypadku uzasadnionego naruszenia niniejszego Regulaminu.

14. Administratorzy i moderatorzy mają prawo do upominania użytkowników łamiących regulamin. Nagminne łamanie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować otrzymaniem po pierwsze ostrzeżenia, po drugie "banem", a w ostateczności blokadą konta lub jego usunięciem. Banowanie użytkownika jest możliwe w przypadku wątpliwości lub podejrzeń co do poprawności i legalności założonego w systemie użytkownika. Również w przypadku drobnych naruszeń Regulaminu, na użytkownika może zostać nałożony tzw. „ban”, który może trwać od 30 minut do odwołania. Łagodniejszym środkiem jest ostrzeżenie które może zostać przyznane za drobne naruszenia regulaminu. Otrzymanie 3 ostrzeżeń skutkuje nałożeniem bana na użytkownika na dowolny okres.
14.a) Ban lub ostrzeżenie może być również nałożone w związku z wypowiedzami zwyczajowo uznawanymi za niedopuszczalne w miejscach nie związanych bezpośrednio z forum AstroCD, jak na przykład inne fora, blogi i wszelkiego rodzaju strony internetowe. Wypowiedzi te oceniają administratorzy lub moderatorzy.

15. Kasowanie (zawieszanie) użytkownika, może nastąpić w przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności z naruszeń pkt. 4, 5, 7 i 8. Posty użytkownika zostaną w systemie lub zostaną skasowane, w zależności od potrzeby danego wątku. W przypadku braku ciągłości logiki treści, AstroCD zastrzega sobie prawo do pozostawienia treści postów i załączników, kasowanego użytkownika. Nie ma możliwości całkowitego usunięcia danych w szczególności, imienia i nazwiska.
Konto zawieszone można aktywować w dowolnym momencie na prośbę użytkownika. Konta skasowane muszą być zakładane na nowo.

16. Stopka, czyli podpis to miejsce w którym użytkownik może wstawić swój podpis lub dowolny inny przekaz niekomercyjny. Informacje zawarte w stopce podlegają tym samym zasadom jak tworzenie postów i szczególności należy stosować się do 7 i 8 punktu regulaminu. Nie należy wstawiać w podpisie grafik o rozmiarze powyżej 50kB. Zawieszenie, rezygnacja (usunięcie awatara) z uczestnictwa z forum AstroCD powoduje skasowanie informacji zawartych w podpisie.

17. Dział "Kupię-Sprzedam" (komis) dostępny viewforum.php?f=20 traktujemy jako miejsce związane z komercyjnym, lecz indywidualnym miejscem do kupna, sprzedaży sprzętu związanego z astronomią. Ogłoszenia zwierające oferty niezwiązane z naszą tematyką będą bez uprzedzenia kasowane. Wyjątek stanowi specjalny dział "Jarmark". Zabrania się korzystania z forum AstroCD jako miejsca wyłącznie do handlu. Konta rejestrowane i używane wyłącznie do celów handlowych będa blokowane.

18. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień niniejszego regulaminu, uprasza się każdego użytkownika o Prywatną Wiadomość z informacją i linkiem do któregokolwiek z Administratorów Forum. Zabrania się zakładania z tego powodu bezprzedmiotowych tematów, które w większości przypadków skazane są na niepotrzebne dyskusje i rodzenie się konfliktów. Tematy zakładane z tego powodu będą natychmiast kasowane.

19. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. AstroCD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie. Brak zgłoszenia sprzeciwu powoduje automatyczne zaakceptowanie nowego punktu regulaminu. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana do zapoznania się oraz do przestrzegania niniejszego regulaminu. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.
Jeśli nie akceptujesz zasad niniejszego forum, prosimy o kontakt pod adresem astrocd@astrocd.pl lub wysyłając prywatną wiadomość do Administratora lub któregoś z moderatorów. Twoje konto zostanie zablokowane lub skasowane.

JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ POSTANOWIEŃ POWYŻSZEGO REGULAMINU - NIE REJESTRUJ SIĘ

==================================================================

Regulamin zlotów

Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 maja 2010 roku.
Ostatnia zmiana: 7 maja 2019

1. Organizatorem zlotów jest firma AstroCD (dalej: organizator) właściciel portalu i forum astronomicznego AstroCD. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii jest głównym patronem merytorycznym i naukowym zlotu.

2. Uczestnikiem zlotów może być wyłącznie osoba prywatna (fizyczna). Uczestnik zlotu zobowiązuje się do poszanowania i akceptacji regulaminu ośrodka. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania zgłoszeń od osób, które na poprzednich zlotach nie stosowali się do regulaminu. Decyzję o odrzuceniu zgłoszenia podejmuje organizator i przekazuje ją uczestnikowi wraz ze zwrotem opłaty, jeśli zdążył już ją przekazać.

3. Zlot będzie odbywał się według programu zlotu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej http://www.forum.astrocd.pl. Wstępne wersje programu zlotu mogą być udostępnione wcześniej. Organizator dołoży należytej staranności, aby program zlotu został zrealizowany w całości, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie zlotu spowodowane czynnikami niezależnymi od organizatora, jak na przykład: warunki pogodowe, niewywiązanie się prelegenta (lub wykonawcy innych świadczeń programowych) ze zobowiązania do wykonania usługi.

4. Każdy uczestnik zlotów bierze udział na własną odpowiedzialność i na własny koszt, oświadczając jednocześnie, że jest się osobą pełnoletnią. Osoba niepełnoletnia może udać się na zlot pod warunkiem, że znajdzie się pełnoletnia osoba, która zaręczy opiekę nad osobą niepełnoletnią.

5. Uczestnik zgłasza swój udział w zlocie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. W zgłoszeniu uczestnik podaje dane według formularza ze strony internetowej.
W zgłoszeniu uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych przez Organizatora o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z organizacją i realizacją zlotu, w tym do przekazania ich w tym samym celu innym podmiotom świadczącym usługi związane ze zlotem, w szczególności usługi noclegowe i żywieniowe" lub poprzez końcową akceptację regulaminu.

6. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w zlocie uczestnik powinien zapoznać się ze standardem ośrodka poprzez przeanalizowanie materiału zdjęciowego i wideo z poprzednich zlotów w celu uzyskania informacji o standardzie i wyglądzie miejsc noclegowych, standardzie wyżywienia, miejsca obserwacyjnego.

7. Bazą noclegową i organizacyjną jest ośrodek "Pokoje gościnne u Wilczka”, Rachowiec 175A, 34-373 Zwardoń. Zlot AstroCD jest imprezą zamkniętą i prawo przebywania na jej terenie mają wyłącznie osoby posiadające identyfikatory (o ile są wykonywane) - kart uczestnika. Kategorycznie zabrania się działań komercyjnych jak np. słowne oferty sprzedaży lub poprawy np. optyki, montaży. Podczas każdego ze zlotów jedna lub więcej nocy obserwacyjnych mogą być imprezami otwartymi dla wszystkich zainteresowanych. Datę dnia otwartego podaje organizator na forum AstroCD przed wyjazdem lub ze względu na warunki atmosferyczne nawet podczas jego trwania. Uczestnik zlotu ma obowiązek noszenia identyfikatora (o ile zostały rozdane) przez cały czas trwania imprezy w miejscu widocznym. Dotyczy to wszystkich uczestników bez jakichkolwiek wyjątków.

8. Opłata za uczestnictwo w zlocie jest podana w aktualnym ogłoszeniu w trakcie zapisów. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy organizatora w terminie podanym na stronie lub w treści poczty elektronicznej. Wszystkie opłaty związane ze zlotem (dopłaty, zwroty) należy konsultować wyłącznie z organizatorem. Właściciel ośrodka nie przyjmuje w terminie zlotów jakichkolwiek wpłat i nie zwraca jakichkolwiek kwot pieniężnych. Jedynym wyjątkiem jest regulowana u właściciela opłata za ew. kamping.

9. Dokonując wpłaty na rzecz pobytu oświadczasz, że wyrażasz zgodę na postanowienia zapisów niniejszego regulaminu. Rezygnacja z pobytu wiąże się z poniesieniem części kosztów. W terminie do 40 dni zwracamy całą kwotę, natomiast jeśli do wyjazdu pozostało pomiędzy 21-40 dni, zwracamy 50% wpłaconych sum. Po tym terminie (na 20 dni przed wyjazdem) przekazujemy wpłatę na rzecz właściciela ośrodka i środki zostają przekazane na poczet obowiązkowych wpłat, związanych z rezerwacją.

10. Uczestnik jest zobowiązany do zajmowania wyznaczonych miejsc zakwaterowania przez organizatora zlotu. Informacja o przydzielonym miejscu podawana jest w postaci SMS'a otrzymywanego na kilka dni przed wyjazdem.
Małżeństwa i rodziny (różna płeć) zgłaszane do wyjazdu otrzymują własny pokój, nawet jeśli pozostaje w nim wolne łóżko lub łóżka. Osoby indywidualne oraz rodziny (ta sama płeć) otrzymują miejsca w pokojach z innymi indywidualnymi uczestnikami zlotu. Miejsca przydzielane są na podstawie zgłoszenia rezerwacyjnego.
Uczestnik zapewnia sobie indywidualnie i na własny koszt: dojazd do ośrodka zlotu, sprzęt do obserwacji, ciepłą odzież, inne usługi i świadczenia, które nie zostały wprost wymienione jako zapewnione przez organizatora w ramach opłaty. Istnieje możliwość rezerwacji konkretnych pokojów po konsultacji z organizatorem.

11. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody oraz zdarzenia powstałe na zlocie, przed i po zlocie w trakcie dojazdu lub powrotu. Wszystkie roszczenia z tytułu szkód każdy uczestnik ponosi osobiście. Również nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawiony bez opieki sprzęt lub zaginione rzeczy uczestników zlotu. Znalezione rzeczy podczas zlotu należy natychmiast przekazać do organizatora lub właściciela obiektu. U nich również należy szukać w pierwszej kolejności zagubionych rzeczy.

12. W przypadku zauważenia braków w wyposażeniu pokojów, awariach technicznych, elektrycznych czy wodno-kanalizacyjnych, o zajściu należy powiadomić właściciela ośrodka, który dokona odpowiednich napraw. Zabrania się dokonywania napraw w własnym zakresie.

13. Zabrania się przeszkadzania innym uczestnikom zlotu w obserwacjach. Nie wolno przejeżdżać samochodami na światłach mijania, tym bardziej na światłach drogowych. Uprasza się, aby zawczasu uczestnicy wyłączali oświetlenie wnętrza swoich samochodów, świateł bagażnika, alarmów itp. Również świata podczas obserwacji powinny zostać wyłączone w pokojach, które każdy zajmuje. Zabrania się korzystanie z zielonych laserów za wyjątkiem sytuacji, w których nikt nie fotografuje nieba. Najlepiej przed włączeniem zapytać głośno, czy można go włączyć i w który rejon nieba będzie skierowany, a dopiero w przypadku zgody ogółu lub braku sprzeciwu, używać tych wskaźników.

14. Uczestnicząc w zlocie wyrażasz zgodę na fotografowanie i filmowanie siebie oraz osób towarzyszących. Materiał zdjęciowy i filmowy będzie publikowany wyłącznie na stronach związanych z AstroCD i PTMA.

15. Stronami umowy najmu miejsc noclegowych i o świadczenie usług wyżywienia są zarządzający ośrodkiem i uczestnik. Za te usługi wyłączną odpowiedzialność ponosi zarządzający ośrodkiem, a organizator pełni wyłącznie rolę pełnomocnika uczestnika przy zawarciu umowy.

16. Organizator dołoży starań, aby cała kwota opłat została wydatkowana na organizację i realizację zlotu. Ewentualna nadwyżka pomiędzy kosztami organizacji i realizacji zlotu a wpłaconymi przez uczestników opłatami zostanie przeznaczona na organizację konkursów. Organizator może również postanowić o zwrocie części lub całości nadwyżki na rzecz uczestników zlotu.

17. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia! Prosimy jednocześnie o nie palenie w miejscach publicznych w których przebywają inny uczestnicy. Uwaga: Nie wolno zabierać ze sobą zwierząt.

18. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. Uczestnik oświadcza, że dokonując rezerwacji zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz będzie stosował się do regulaminu ośrodka.

19. Nie dostosowywanie się mimo ostrzeżeń do zapisów niniejszego regulaminu będzie skutkowało w przyszłości nie przyjmowaniem rezerwacji na kolejne wyjazdy od takich osób.
==================================================================

Autor:  Marek Substyk [ piątek, 29 marca 2013, 14:35 ]
Tytuł:  Re: Regulamin Forum Dyskusyjnego AstroCD

Uwaga. Ważny komunikat.
Korzystając ze strony astrocd.pl wyrażasz zgodę na użytkowanie mechanizmu plików cookie - niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez astrocd.pl, zapisywanych na dysku Twojego komputera. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu i forum AstroCD, w tym wygody i użyteczności usług świadczonych za jego pośrednictwem.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/