Władze Oddziału

Władze Oddziału

W dniu 14 grudnia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W zebraniu uczestniczyło 41 członków Oddziału wraz z osobami towarzyszącymi oraz gość specjalny Członek Zarządu Głównego PTMA – Janusz Wiland. Zgodnie ze statutem, przeprowadziliśmy nowe wybory władz lokalnych towarzystwa.

Prezes:
Marek Substyk

Wicepresesi:
Aleksander Knapik
Adam Skrzypek

Sekretarz:
Adam Krawczyk

Skarbnik:
Jerzy Łągiewka

Członkowie zarządu:
Rafał Malczyk
Dariusz Raczyński
Radosław Zientarski

Komisja rewizyjna:
Grzegorz Czernecki
Piotr Rączka
Zbigniew Siedlecki

Sąd koleżeński:
Marcin Fila
Amadeusz Jędrzejczyk
Aleksander Halor