Władze Zarządu Głównego

Władze PTMA

Władze PTMA wybrane na Walnym Zjeździe Delegatów w Białymstoku 14 maja 2014 r.

Prezes:
Mieczysław Janusz Jagła

Wiceprezesi:
Janusz Wiland
Marek Substyk

Skarbnik:
Aleksandra Göedel-Lannoy

Sekretarz:
Janusz Ławicki

Członkowie:
Wojciech Burzyński
Zofia Huppenthal
Adam Kisielewicz
Wiesław Krajewski

Komisja Rewizyjna:
Krystyna Skalska – przewodniczący
Franciszek Chodorowski
Romuald Graul

Sąd Koleżeński:
Dariusz Raczyński – przewodniczący
Rafał Malczyk
Robert Twarogal